เปิดแฟ้ม ครม.ก่อนสงกรานต์ คลังของบจ่ายอัตราการแลกเปลี่ยนชำระหุ้นธนาคารโลก

เปิดแฟ้ม ครม.ก่อนสงกรานต์ คลังของบจ่ายอัตราการแลกเปลี่ยนชำระหุ้นธนาคารโลก

เปิดแฟ้ม ครม.ก่อนสงกรายนต์ "ประยุทธ์ "นำ ครม.ทำกิจกรรมปีใหม่ไทย สืบสานวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนเริ่ม ครม. คลังชงของบฯกลางจ่ายค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารโลก ชงMOU ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียด้านวัฒนธรรม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 เม.ย.)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม  โดยก่อนการประชุม ครม.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” โดยในการประชุม ครม.จะได้มีการหารือเรื่องการดูแลการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากด้วย

สำหรับการประชุม ครม.วันนี้วาระการประชุมเบาบาง โดยวาระเพื่อพิจารณาประกอบไปด้วย กระทรวงการคลังเสนอของบกลางเพื่อชดเชยอัตราการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระหุ้นเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561

 

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ครม.พิจารณาการเสนอรายการมรดกร่วมเคบายา (KEBAYA) เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก และการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมสหราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสัปปะรดแห่งชาติเสนอการสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาและสัปปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 18 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่คณะกรรมการนโยบายด้านกฎหมาย ( Regulatory Policy Committee RPC ) ครั้งที่ 27 ของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอผลการประชุมผู้แทนใหญ่ผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ.2022 ITU Pleninpotential Conference 2022 : PP-22

 

กระทรวงการคลังเสนอรายงานประจำปี 2558 และปี 2559 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทยรายงานให้ ครม.รับทราบการให้ใช้ผังบังคับเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ.ศ....