ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.2566 ล่าสุด ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.2566 ล่าสุด ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. จาก 4 ปั๊มประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กราคากลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้น 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 30 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.2566 ล่าสุด ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 30 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.24 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.2566 ล่าสุด ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 30 มีนาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 30 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค.2566 ล่าสุด ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร