นโยบายเศรษฐกิจ ‘ตอบโจทย์’ ประชาชน? ฟังมุมมอง ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

เปิด​โจทย์ใหญ่พรรค​การเมือง​ นโยบายเศรษฐกิจแบบไหนต้องมี เพื่อตอบโจทย์ประชาชน​ ฟังมุมมอง​นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)​ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

เปิด​โจทย์ใหญ่พรรค​การเมือง​ นโยบายเศรษฐกิจแบบไหนต้องมี  เพื่อตอบโจทย์ประชาชน​ ฟังมุมมอง​นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)​ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร