ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่างกี่บาท เข้าบัญชีชาวนา 8 ก.พ นี้

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในงวดที่ 1-16 แล้ว 

ขณะที่ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ครั้งที่ 9 เป็นเงินกว่า 23.05 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4,258 ครัวเรือน

ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 17 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่  28 ม.ค. - 3 ก.พ.66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,658.81 บาทต่อตัน 
 3. ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,150.26 บาทต่อตัน
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,040.01 บาทต่อตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,555.44 บาทต่อตัน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้ข้าว65/66 กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 17 ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 341.19 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,459.04 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ก.พ. 2566 มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 4,678 ครัวเรือน 

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ดังนี้

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ) ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนต่าง

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของ ธ.ก.ส. พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

 

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่าง 8 ก.พ นี้

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore