ชาวสวนยางเฮ! เคาะประกันรายได้ยางพารา ระยะ 4 คาดโอนงวดแรก ก.พ.นี้

ชาวสวนยางเฮ! เคาะประกันรายได้ยางพารา ระยะ 4 คาดโอนงวดแรก ก.พ.นี้

ชาวสวนยางเฮ! รอเลย เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 หรือ "ประกันรายได้ยางพารา" วงเงินรวมกว่า 7.6 พันล้านบาท เร่งเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อ คาดเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้กุมภาพันธ์นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า วานนี้ (1 ก.พ.66) กนย. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 หรือ "ประกันรายได้ยางพารา" โดยการ ประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,604,379 ราย (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ 1,372,865 ราย และคนกรีดยาง 231,514 ราย) คิดเป็นพื้นที่ปลูกยาง รวม 18,183,764.59 ไร่ ซึ่งเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว

กำหนดราคาประกันผลผลิตยางแต่ละชนิด ดังนี้

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม

แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565) งบประมาณโครงการฯ รวม 7,643,857,284.15 บาท

ชาวสวนยางเฮ! เคาะประกันรายได้ยางพารา ระยะ 4 คาดโอนงวดแรก ก.พ.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางมาโดยตลอด โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง หรือ "ประกันรายได้ยางพารา" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ โดยความพยายามผลักดันของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จ มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน รายได้ลดลงจากที่เกษตรกรควรจะได้รับ เป็นการช่วยลดผลกระทบในการดำเนินชีวิต 

โดยหลังผ่านการเห็นชอบจากจาก กนย. แล้ว กษ. โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเร่งดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด

คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ยางพารา ถึงมือชาวสวนยางปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้