'คมนาคม' สั่งทุกโครงการก่อสร้าง พรมน้ำเร่งทำความสะอาดพื้นที่ ลดฝุ่น PM2.5

'คมนาคม' สั่งทุกโครงการก่อสร้าง พรมน้ำเร่งทำความสะอาดพื้นที่ ลดฝุ่น PM2.5

คมนาคมสั่งทุกโครงการก่อสร้าง พรมน้ำและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมกางแผนเร่งเปลี่ยนรถเมล์บริการประชาชนด้วยพลังงานไฟฟ้า หวังแก้ปัญหามลภาวะระยะยาว ตั้งเป้าปีนี้ 1,850 คัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากเพดานอากาศต่ำ ทำให้เกิดสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตนได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างให้กำชับผู้รับเหมานำอุปกรณ์มาคลุมระหว่างการทำงานของเครื่องจักร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ PM2.5 รวมทั้งฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดเขตก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละอองเป็นประจำ

ขณะที่ปัญหามลภาวะบนท้องถนนนั้น ที่ผ่านมากระทรวงฯ ร่วมกับภาคเอกชน ผลักดันการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) มาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถและลดมลพิษในเขตเมือง โดยในปี 2565 สามารถจัดสรรให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 1,250 คัน ใน 77 เส้นทาง ส่วนในปี 2566 ตั้งเป้าหมายจะสามารถผลักดันให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 1,850 คัน

'คมนาคม' สั่งทุกโครงการก่อสร้าง พรมน้ำเร่งทำความสะอาดพื้นที่ ลดฝุ่น PM2.5

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่า ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนี้

1. กำชับเขตการเดินรถที่ 1 - 8 ตรวจวัดค่าไอเสียรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน ให้มีค่าไอเสีย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กรณีตรวจพบรถโดยสารมีค่าไอเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะงดให้บริการรถโดยสารคันดังกล่าว โดยนำส่งบริษัทเหมาซ่อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และดำเนินการตรวจสอบ ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

2. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ (สตพ.) กำกับดูแลการให้บริการรถโดยสารในเส้นทาง และสังเกตรถโดยสารที่มีปัญหาควันดำ กรณีตรวจพบรถที่มีปัญหาควันดำในเส้นทาง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอน การนำรถเข้าซ่อมบำรุงทันที

3. ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นรถโดยสารของ ขสมก. มีควันดำผิดปกติ สามารถถ่ายภาพรถที่มีปัญหา ส่งมาได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ขสมก. พร้อมบวก เพื่อร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไปด้วยกัน

ด้านนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ พบว่าผลการตรวจสอบวัดควันดำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 กองตรวจการขนส่งทางบกได้ตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งหมด จำนวน 40,861 คัน มีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 171 คัน

ส่วนผลการตรวจสอบวัดควันดำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ม.ค. 66  สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจควันดำ โดยได้มีการตรวจรถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 84,076 คัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 611 คัน

'คมนาคม' สั่งทุกโครงการก่อสร้าง พรมน้ำเร่งทำความสะอาดพื้นที่ ลดฝุ่น PM2.5