อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.พ.66 คืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อ-ประกาศผล

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.พ.66 คืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อ-ประกาศผล

กระทรวงการคลัง อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือน ก.พ.66 จ่ายอะไรบ้าง และความคืบหน้าการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

(3 ก.พ.2566) กระทรวงการคลัง อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือน ก.พ.66 จ่ายอะไรบ้าง และความคืบหน้าการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

นางสาววารี แว่นแก้ว ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.พ.66 คืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อ-ประกาศผล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับเดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง รายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566 ดังนี้

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.พ.66 คืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อ-ประกาศผล

 

คืบหน้า การประกาศผล-รายชื่อ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ เนื่องจากข้อมูลตามโครงการมีจำนวนมากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare

 

เตือนระวังมิจฉาชีพ

กระทรวงการคลัง ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ และ/หรือแนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมใด ๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ

ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สอบถามหรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094 858 9794 (เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

 

cr : กระทรวงการคลัง