'ขนส่ง' ประเดิมครั้งแรกของปี 4 ก.พ.นี้ เปิดประมูลทะเบียนมงคล 'ก้าว 9999'

'ขนส่ง' ประเดิมครั้งแรกของปี 4 ก.พ.นี้ เปิดประมูลทะเบียนมงคล 'ก้าว 9999'

กรมการขนส่งทางบก ประเดิมครั้งแรกของปี 2566 เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 4 ก.พ.นี้ ชูทะเบียนมงคล “ก้าว 9999”

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

สำหรับ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 4 นี้ มีหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้งสิ้น 130 หมายเลข แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่ม SUPERPREMIUM ลักษณะเป็นเลข 8 และ 9 สี่ตัวเหมือน (8888, 9999) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,500,000 บาท
  • กลุ่ม PREMIUM  ลักษณะเป็นตัวเลขสี่ตัวเหมือน (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,000,000 บาท
  • กลุ่ม GOLD ลักษณะเป็นเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899, 9988, 8998, 8989, 9898, 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
  • กลุ่ม SILVER เลขหลักพัน (1000-9000), เลขเรียง (123-789,1234-6789),เลขคู่ (1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท

โดยผู้ชนะประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี หมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจในการประมูลครั้งนี้ อาทิเช่น ก้าว 9999, เงิน 7777, รวย 8899, มั่งคง 789 ฯลฯ โดยสามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 ช่องทาง ทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเสนอราคาล่วงหน้าแบบกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid หรือ เสนอราคาในวันประมูลแบบเรียลไทม์ที่ www.tabienrod.com และประมูลทางวาจาด้วยตนเอง

ทั้งนี้การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ได้มีการจัดประมูลมาแล้ว 3 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนสามารถนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จากการประมูลทั้ง 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 692,730,000 บาท โดยหมายเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการประมูลครั้งที่ 1 คือ “รวย 9999” ได้ผู้ชนะประมูลในราคา 18,560,000 บาท หมายเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการประมูลครั้งที่ 2 คือ “เฮง 9999” ได้ผู้ชนะประมูลในราคา 7,600,000 บาท และจากการประมูลครั้งที่ 3 คือ “เศรษฐี 7” ได้ผู้ชนะประมูลในราคา 8,540,000 บาท

'ขนส่ง' ประเดิมครั้งแรกของปี 4 ก.พ.นี้ เปิดประมูลทะเบียนมงคล 'ก้าว 9999'

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการประมูล

1. ลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล

2. ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนด

3. เสนอราคาตามคำหรือข้อความและเลขทะเบียนที่สนใจ ทางวาจาหรือทางอินเทอร์เน็ตในวันปิดประมูล ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

'ขนส่ง' ประเดิมครั้งแรกของปี 4 ก.พ.นี้ เปิดประมูลทะเบียนมงคล 'ก้าว 9999'