ธ.ก.ส.โอนเงิน 'ช่วยเหลือ ​- ประกันรายได้ข้าว' ​กว่า 80 ล้าน​

เมื่อ​ 25​ ม.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 16,222 ครัวเรือน

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กษาปณ์ เงินรวง​ ระบุ เมื่อ​ 25​ ม.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 16,222 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 80.23 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 69.49 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 10.74 ล้านบาท