รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 25 มกราคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 25 มกราคม 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2700-2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2050 ข้าวขาว 5% 1530-1550 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1550-1570

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 25 มกราคม 2566