พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้าGI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก”

พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้าGI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียนสินค้า GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มมะม่วงไทยสู่สากล พร้อมเดินหน้าจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ส่งเสริมช่องทางการตลาด ตั้งเป้าส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้ไทยสู่สายตาชาวโลก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI  “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก”  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น มีลักษณะทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยน เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น 

พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้าGI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก”

การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมฯ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

“ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท”  นายสินิตย์ กล่าว

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368