ธ.ก.ส. เติมทุน 3หมื่น​ล้าน หนุน​ BCG Model

ธ.ก.ส.ธ.ก.ส.​พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 
ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)​ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ระบุ​ ธ.ก.ส.​พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ BCG​ Model​ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000ล้านบาท