กรมโรงงานฯเร่งเครื่อง ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อบรมเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อบรมเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ให้ กทม. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามกฎหมายกำหนดสอดคล้องนโยบาย​ “MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน”