ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ​ ธอส.

“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน”  ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วกว่า 15,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกินกว่ากรอบวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉัตรชัย ศิริไล ระบุ จากที่ ธอส. และ สำนักงานประกันสังคม​ เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน”  ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วกว่า 15,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกินกว่ากรอบวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท​ และมีผู้ประกันตนยื่นกู้กับ ธอส. แล้ว 88 ราย