ธอส.ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี 

ธอส. จึงมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำ ประเภท 2ปี 3ปี และ 5ปี 0.10 - 0.50%ต่อปี มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.นี้

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉัตรชัย ศิริไล ระบุ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน​ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น1.25%ต่อปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของ ธอส. จึงมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำ ประเภท 2ปี 3ปี และ 5ปี 0.10 - 0.50%ต่อปี มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.นี้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท​ ยังคงไว้ในระดับปัจจุบันถึง​ สิ้น​ ม.ค.2566