คลังเร่งหาเงินเข้ารัฐแก้หนี้โควิด 19

รมว.คลังเผยรัฐบาลเร่งปฏิรูปรายได้หาเงินเข้ารัฐ เพื่อใช้หนี้เงินกู้ช่วงโควิด 2 ปี พร้อมปรับโครงสร้างหนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำในบริบทของWealth of Wisdom” จัดโดยกรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจ ระบุว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้เม็ดเงินจำนวนมากเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ วงเงินรวมกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ส่งผลทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ก็ทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องมีการชำระ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้นั้น ภาครัฐเองมีเรื่องรายได้มาชำระหนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แต่หนี้ที่พอกพูนขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการที่จะหารายได้มาชำระหนี้ได้เพียงใด ซึ่งจะนำมาสู่การปฏิรูปรายได้ของภาครัฐ ขีดความสามารถในการชำระหนี้เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาล หรือระดับประชาชน

ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นมาตรการที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ครัวเรือน และประชาชน ในระดับรัฐบาลก็เช่นกัน ซึ่งหนี้ระยะสั้นที่กู้ออกมาก็สามารถปรับเป็นหนี้ระยะยาวได้ ซึ่งส่วนใดที่ครบกำหนดก็มีการยืดออกไป และหาแหล่งเงินที่ดอกเบี้ยถูก ลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คือ สกุลที่มีเสถียรภาพก็เปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งเป็นหลักการที่รัฐบริหาร