ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 56.90 สงขลา 56.65 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 57.10 สงขลา 56.85 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 37.00 สงขลา 36.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.20 สงขลา 36.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565