สังกะสี เมตริกตันละ 105,340.00 ทองคำ เมตริกตัละ 2,008.00

สังกะสี เมตริกตันละ 105,340.00 ทองคำ เมตริกตัละ	2,008.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สังกะสี เมตริกตันละ 105,340.00 ทองคำ เมตริกตัละ	2,008.00