จีไอทีมอบของจวัญปีใหม่บริการตรวจสอบอัญมณีฯฟรี

จีไอทีมอบของจวัญปีใหม่บริการตรวจสอบอัญมณีฯฟรี

จีไอที มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับว่าเป็นของแท้ ไม่แท้ ฟรี! ดีเดย์ 1 ธ.ค.65-20 ม.ค.66 พร้อมแนะการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับรับปีใหม่ ต้องซื้อจากร้านที่ได้ตรา BWC รับประกันได้ของดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเผยว่า จีไอทีได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำของขวัญปีใหม่มอบให้กับประชาชน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2565-20 ม.ค.2566 จีไอทีจะเปิดให้บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่สนใจนำสินค้าที่มีอยู่หรือเก่าเก็บมาตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ โดยไม่ออกใบรับรองสินค้าให้ แต่ถ้าต้องการออกใบรับรอง ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ 

ทั้งนี้จีไอทียังได้เปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ และเข้าใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย 

นายสุเมธ กล่าวว่า สำหรับการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้จีไอที มีข้อแนะนำให้กับผู้บริโภค โดยขอให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence – BWC) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน เพียงสแกน BWC QR Code จากสติกเกอร์ด้านหน้าร้าน เพื่อตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หรือ สแกน BWC QR CODE จาก Tag ของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจากจีไอที ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมาชิกจำนวนกว่า 500 ราย และมีการใช้ใบรับรองของ จีไอที ในการซื้อขายกว่า 12,000 ใบต่อต่อปี 

ขณะเดียวกันจีไอที ยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในปีนี้ และคาดว่าจะมีสูงถึง 18 ล้านคนในปี 2566 ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับตรา BWC เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกได้