“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน

“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน

“ประกันรายได้ข้าว” ปี 4 ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน เกษตรกรตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ที่นี่

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/2566 หรือโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายหลัง ครม.อนุมัติโครงการ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท โดยจะกำหนดราคาส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค.2565 ซึ่งเป็นงวดแรก และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวดจนจบโครงการนั้น

ล่าสุด กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 หรือ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ประกันรายได้ข้าว" เปลือก 5 ชนิด ราคาประกันรายได้ และจำนวนสิทธิ ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท รายละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน

“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน

ส่วนมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก 3 มาตรการ ได้แก่

 1. มาตรการชะลอขาย โดยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวและจัดเก็บไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน โดยรัฐบาลช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน
 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของสหกรณ์ โดยช่วยดอกเบี้ย 3% ไม่เกิน 12 เดือน
 3. มาตรการเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อก เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ซึ่งรัฐจะช่วยดอกเบี้ย 3%

“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน

ส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท กำหนดไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท/ครัวเรือนนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน "ประกันรายได้ข้าว" ชาวนาเช็ก ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน ?

คาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 เป็นต้นไป

 

 

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

“ประกันรายได้ข้าว” ชาวนาเช็ก chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีวันไหน

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore