เข้มกำจัดขบวนการ ทุเรียนอ่อน สวมสิทธิ์ แอบขาย ดำเนินคดีตาม ก.ม.ทันที

เข้มกำจัดขบวนการ ทุเรียนอ่อน สวมสิทธิ์ แอบขาย ดำเนินคดีตาม ก.ม.ทันที

"รมว.กษ." สั่งการด่วน! ลงดาบกำจัดขบวนการ "ทุเรียนอ่อน" ย้ำชัดหากเจอสวมสิทธิ์ทุเรียน หรือพบการลักลอบจำหน่ายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

เข้มกำจัดขบวนการ ทุเรียนอ่อน สวมสิทธิ์ แอบขาย ดำเนินคดีตาม ก.ม.ทันที

 

 

โดยสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้น 2 เรื่อง คือ

1. กรณีการสวมสิทธิ์ทุเรียน ได้สั่งการให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางแพ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทุกคน พร้อมทั้งถอนใบรับรอง GAP (ข้อปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค)

 

และ GMP (เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ)

 

 

และ 2. สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงานที่ละเลยและทุจริตในหน้าที่ จะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดทันทีเช่นกัน

 

เข้มกำจัดขบวนการ ทุเรียนอ่อน สวมสิทธิ์ แอบขาย ดำเนินคดีตาม ก.ม.ทันที

 

เข้มกำจัดขบวนการ ทุเรียนอ่อน สวมสิทธิ์ แอบขาย ดำเนินคดีตาม ก.ม.ทันที