คาด ‘ย่านจริงใจเซ็นทรัล’ เชียงใหม่ หนุนเงินสะพัด​ชุมชน​ 60 ล้าน/ปี

กลุ่มเซ็นทรัล มีความตั้งใจในการพัฒนา ย่านจริงใจเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความสุขในการอยู่ร่วมกัน

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล​ พงศ์ ศกุนตนาค ระบุ กลุ่มเซ็นทรัล มีความตั้งใจในการพัฒนา ย่านจริงใจเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความสุขในการอยู่ร่วมกัน ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง พร้อมดันสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย​ อาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ คาดสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้กว่า 60 ล้านบาทต่อปี