MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่องตอบสนองงานบริการประชาชน เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างยั่งยืน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีภารกิจที่สำคัญ ภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนั้น

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน นอกจากภารกิจหลักในด้านการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน MEA ยังได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายที่พร้อมให้บริการประชาชน อาทิ ธุรกิจบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ธุรกิจบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ธุรกิจบริการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร และธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า EV เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อ MEA สามารถบริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ MEA จึงสร้างทีมพิเศษเฉพาะด้านมุ่งเน้นให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ขึ้น ที่พร้อมให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย (Modern) เป็นมิตร (Friendly) และเป็นมืออาชีพ (Profession) ง่ายต่อการจดจำ

ทั้งนี้ KEN หรือ Key Energy Now by MEA จะทำหน้าที่เป็น Future Electricity Solution ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าที่มีความเป็นมืออาชีพ เน้นเรื่องความปลอดภัย บริการรวดเร็ว รู้ลึก รู้จริง เข้าใจความต้องการทั้งด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของเมือง ให้ความรู้ และให้บริการเรื่องธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ประกอบด้วย

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน 1. บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction) สำหรับการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งแรงดันต่ำ แรงดันกลาง และแรงดันสูง ครอบคลุมตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมในทุกขนาด ให้บริการตั้งแต่การขอใช้ไฟใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมด เดินสายทั้งภายในอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าใต้ดินของโครงการต่างๆ ไปจนถึงการให้บริการติดตั้งหม้อแปลง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยด้วยความเป็นมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance) ให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อลดความเสียหายแบบทันทีทันใดของอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงคาดการณ์ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้บริการตรวจสอบครอบคลุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งหมดแม้ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผ่านเครื่องมือ Thermoscan เพื่อให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัย

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน 3. บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคุ้มค่า และส่งผลต่อความปลอดภัย ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทุกขนาด ตั้งแต่ใช้ทั่วไปในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการทำโซลาร์ฟาร์ม พร้อมให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบ คำนวณขนาดที่เหมาะสม ประเมินมุมแสงตกกระทบรวมถึงการป้องกันน้ำรั่วซึมจากหลังคาที่ติดตั้งแผง

และที่สำคัญคือ การติดตั้งให้สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดได้ง่าย พิเศษสำหรับลูกค้าใช้บริการช่วงนี้มีโปรโมชั่นรับประกันผลการติดตั้ง และบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง รับประกันคุณภาพแผง 12 ปี ประกันประสิทธิภาพ 25 ปี มั่นใจด้วย Inverter ที่ผ่านการรับรองจาก MEA ผู้ผลิตรับประกัน Inverter 12 ปี ฟรีค่าสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และขออนุญาต หลังการติดตั้งรับสิทธิตรวจสอบสุขภาพไฟฟ้าภายในบ้าน 2 ปี

MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนองบริการประชาชน 4. ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) ให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า EV ทั้งในบ้านพักอาศัย จนถึงการติดตั้งสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ทำงานบนความเป็นมืออาชีพ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ให้บริการเดินสายเมนใหม่ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถ EV ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่กระทบกับระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วใน Spec สูงสุด พร้อมระบบสายดินเฉพาะ EV ตรวจสอบติดตั้งด้วยเครื่องทดสอบที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้งาน

ทั้งนี้ เนื่องด้วย MEA มีจุดเด่นที่แข็งแกร่ง ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ และให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานคร ที่ผ่านมาในฐานะองค์กรชั้นนำด้านระบบไฟฟ้าระดับประเทศ MEA ถือเป็นทีมแห่งความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความเป็นมืออาชีพสูง จึงมีความพร้อมที่สุดในการให้ความรู้ และให้บริการเรื่องธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมในทุกมิติ และนำพาวิถีชีวิตเมืองมหานครไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะเราคือ ทีมที่เป็นมืออาชีพที่จะพร้อมให้บริการในรูปแบบ KEN by MEA มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าถึงง่าย เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA สามารถติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทาง [email protected] และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง “ถามมืออาชีพ ถาม KEN”

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์