'ปารีส - ลอนดอน' ขึ้นแท่นไทยหาข้อมูลมากสุด

ผู้จัดการทั่วไป ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb อมันพรีท บาจาจ ระบุ​ หลังการเปิดพรมแดนทั่วโลก เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสนใจท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผู้จัดการทั่วไป ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb อมันพรีท บาจาจ ระบุ​ หลังการเปิดพรมแดนทั่วโลก เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสนใจท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์