ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก - ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ระบุตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน​ มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.00% ต่อปี

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์  ระบุ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน​ มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.00% ต่อปี ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแบ่งเบาภาระ และสนับสนุนการออมเกษตรกรด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10 – 0.20% ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ยังคงตรึง ทั้งอัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์