พาณิชย์เผยเตรียมปรับ ราคาปุ๋ยปรับลดลง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ระบุ​ ปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ผลิต/ผู้นำเข้าทุกรายรวมกัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 1.50 ล้านตัน มากกว่าปริมาณสต็อกในช่วงเวลาเดียวกันของปี2564

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ระบุ​ ปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ผลิต/ผู้นำเข้าทุกรายรวมกัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 1.50 ล้านตัน มากกว่าปริมาณสต็อกในช่วงเวลาเดียวกันของปี2564 และเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้​ ปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้น66% ซึ่งเพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนราคาปุ๋ยเคมีขณะนี้ได้ปรับลดลงมาแล้ว ตามสถานการณ์ราคาและความต้องการปุ๋ยเคมีในตลาดโลกที่ลดลง