กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.825% ต่อปี 

ธนาคารกรุงไทยจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่าง 0.15% - 0.825% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.825% ต่อปี เป็น 1.20% ต่อปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย​ ผยง ศรีวณิช ระบุ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ธนาคารจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่าง 0.15% - 0.825% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.825% ต่อปี เป็น 1.20% ต่อปี เพื่อดูแลผู้ฝากเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการออมในระยะยาว พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย  มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป