ถอดรหัส “ไทยยูเนี่ยน” เดินวิถีความยั่งยืนคือทางรอด

ถอดรหัส “ไทยยูเนี่ยน” เดินวิถีความยั่งยืนคือทางรอด

ถอดบทเรียนบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พลิกวิกฤติประมงไทยเดินแนวทางความยั่งยืน สู่การก้าวเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจระดับโลก

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวบนเวทีเสวนาระหว่างผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศ “Ceo Panel Discussion: Leading Sustainable Business” ในงานSustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 ว่า บริษัทเราทำธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งมีการใช้แรงงานในภาคการผลิตอย่างเข้มข้น ซึ่งในปี 2014 ที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ใน Tier 3 (ระดับต่ำสุด)

รวมทั้งการถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่มีการทำประมงผิดกฎหมายและมีการกดขี่แรงงานที่ทำงานบนเรือ ทำให้ตั้งแต่ 8 ปีที่แล้วบริษัทต้องตื่นตัวและเร่งปรับปรุง ไม่ใช่แค่เพียงการบริหารจัดการภายในแต่รวมไปถึงการดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

นอกจากนั้น บริษัทยังเลือกคู่ค้าที่มีการปฏิบัติกับแรงงานอย่างถูกต้อง เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ต่อยอดการให้ความรู้กับเรือประมงและการบริหารจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน รวมทั้งมีการตรวจสอบไปยังเรือประมงและฟาร์มอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม

“สำหรับคำแนะนำผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในไทย การทำเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่แค่การรักโลก แต่มันคือการรักตัวเองด้วย รักธุรกิจของเรา ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เพื่อทางรอดของโลก แต่มันคือความอยู่รอดของเราเองทั้งยังเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่จะนำไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่ๆ”