คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ดันเป้าปีนี้ครบ 1,250 คัน

คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ดันเป้าปีนี้ครบ 1,250 คัน

คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมสาย 17 และสาย 82 “ไทย สมายล์ บัส” เร่งบรรจุรถ 20 คัน ดันเป้าหมายปลายปีนี้ บริการเครือข่ายรถเมล์พลังงานสะอาดกว่า 1,250 คัน ใน 122 เส้นทางที่ปฏิรูปใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะให้บริการประชาชน สนับสนุนให้เกิดกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถและลดมลภาวะเป็นพิษในเขตเมือง เพื่อให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ผลักดันภาคเอกชนทดลองเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมในส่วนของสาย 17 และสาย 82 รวมทั้งวางแผนเชื่อมต่อระบบ ล้อ - ราง - เรือ อย่างครบวงจร แบ่งเป็น

1.เส้นทางสาย 17 พระประแดง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งทางราง รถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของกรุงเทพมหานคร

2.เส้นทางสาย 82 ท่าน้ำพระประแดง - บางลำพู จะเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำ ณ ท่าเรือสะพานพุทธ ซึ่งเป็นท่าเรืออัจฉริยะรองรับรูปแบบการเดินทางของคนรุ่นใหม่

คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ดันเป้าปีนี้ครบ 1,250 คัน

โดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว แม้จะมีการกำหนดราคาค่าโดยสารตามระยะทางไว้ที่ 15 - 20 - 25 บาท แต่ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงฯ จึงได้ขอความร่วมมือให้ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เอกชนผู้รับจ้างเดินรถ พิจารณาจัดเก็บค่าโดยสารที่ราคา 10 บาท ตลอดสายจนถึงสิ้นปี 2565 สำหรับประชาชนผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อีกทั้งในระยะต่อไปได้มอบหมายให้มีการจัดทำตั๋วประเภทพิเศษ โดยหากประชาชนเดินทางครบ 40 บาท ในหนึ่งวันแล้ว จะไม่มีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มสำหรับการใช้บริการหลังจากนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ดันเป้าปีนี้ครบ 1,250 คัน

ทั้งนี้ ในส่วนของสาย 17 และ 82 จะมีการบรรจุรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเป็น 20 คัน และภายใต้การเร่งรัดการดำเนินการในปีนี้จะมีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเป็น 972 คัน ใน 77 เส้นทาง ดังนั้นจากการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ปลายปีนี้ประชาชนจะสามารถใช้บริการเครือข่ายรถเมล์พลังงานสะอาดกว่า 1,250 คัน ใน 122 เส้นทางที่ปฏิรูปใหม่ ซึ่งได้มีการวางแผนเชื่อมต่อระบบล้อ - ราง - เรือ อย่างครบวงจร

คมนาคมเปิดเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ดันเป้าปีนี้ครบ 1,250 คัน