กรมการค้าต่างประเทศหนุนเอกชนลุยต่างแดน

กรมการค้าต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ระบุ กรมฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้มากขึ้น