ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" www.คนละครึ่ง.com 3.09 ล้านสิทธิ รีบเลยก่อนเต็ม !

ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" www.คนละครึ่ง.com 3.09 ล้านสิทธิ รีบเลยก่อนเต็ม !

ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่ 23 ก.ย.65 อีก 3.09 ล้านสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงิน 800 บาท รีบเลยก่อนเต็ม !

ความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ภายหลังมีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดรับลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมวิธีการลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้เลย ดังนี้

 

ลงทะเบียน \"คนละครึ่งเฟส 5\" www.คนละครึ่ง.com 3.09 ล้านสิทธิ รีบเลยก่อนเต็ม !

ข่าวอัปเดตล่าสุด :

คุณสมบัติ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

เงื่อนไข "คนละครึ่งเฟส 5" 

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่นี้ได้ทั้ง

1.ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ช่องทางลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" 

1.ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com คลิกที่นี่

 • เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้แล้วเสร็จ
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

 • กดแบนเนอร์สิทธิ คนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ

ระยะเวลาใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5"

ประชาชนที่ลงทะเบียน และได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

 

ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5"

ลงทะเบียน \"คนละครึ่งเฟส 5\" www.คนละครึ่ง.com 3.09 ล้านสิทธิ รีบเลยก่อนเต็ม !

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105,
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : คนละครึ่ง , กระทรวงการคลัง