"คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ลงทะเบียน 3.09 ล้านสิทธิ รับ 800 เริ่ม 23 ก.ย. 65 นี้

"คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ลงทะเบียน 3.09 ล้านสิทธิ รับ 800 เริ่ม 23 ก.ย. 65 นี้

"คนละครึ่งเฟส 5" เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก อีก 3.09 ล้านสิทธิ รับเงิน 800 บาท เริ่ม 23 ก.ย.65 นี้ เช็กเลยวิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ www.คนละครึ่ง.com

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก อีก 3.09 ล้านสิทธิ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 นี้ รับเงินคนละ 800 บาท เช็กเลยที่นี่ วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" หรือ คนละครึ่ง.com

 

 

หลังจาก กระทรวงการคลัง รวบรวมสิทธิคงเหลือจากผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ที่ได้รับสิทธิแล้วแต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จึงได้มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ คนละครึ่ง.com โดยจะได้รับเงินรายละ 800 บาท

 

ประชาชนและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ในช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com เมื่อได้รับสิทธิแล้วจะได้รับเงินสนับสนุน 800 บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายในค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า บริการทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ตลอดโครงการ และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2565 นี้

 

วิธีลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ รับ 800 บาท

- ขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com "รายใหม่" มีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ (คลิก)
 • กด "ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ" โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 3.09 ล้านสิทธิ
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ดาวน์โหลดแอปฯ "เป๋าตัง" ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

- ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (รายเก่า) ลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่าน www.คนละครึ่ง.com มีขั้นตอนดังนี้

 • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง"
 • กดที่แบนเนอร์โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

- "รายใหม่" ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ดังนี้

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ "เป๋าตัง" พร้อมผูก G-wallet
 • กดแถบโครงการ "คนละครึ่ง" เพื่อลงทะเบียน
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

- ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (รายเก่า) ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ขั้นตอนดังนี้

 • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง"
 • กดที่แบนเนอร์ โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"
 • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

 

"คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ลงทะเบียน 3.09 ล้านสิทธิ รับ 800 เริ่ม 23 ก.ย. 65 นี้