"ค่าไฟฟ้า" ปมร้อน "ค่า FT" ผงะตรัง 1.5 หมื่นคน เป็นหนี้ค้างค่าไฟรวมยอด 23 ล้าน

ฮอตโซเชียล "ค่าไฟฟ้า" ปมร้อน "ค่า FT" ผงะตรัง 1.5 หมื่นคน เป็นหนี้ค้างค่าไฟรวมยอด 23 ล้าน ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพแพงขึ้น

จับประเด็น "ค่าไฟฟ้า" ปมร้อน "ค่า FT" เปิดข้อมูล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตรัง รวมกว่า 90,000 ราย ประมาณ 15% ของทั้งจังหวัด ค้างชำระค่าไฟฟ้า ยอดหนี้รวมกว่า 23 ล้านบาท เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศขณะนี้ยอดความสามารถในการชำระค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงเป็นหนี้จำนวนมาก และอนาคตคิดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ยอดหนี้ค่าไฟฟ้าจะยิ่งพุ่งสูงขึ้น ด้านการไฟฟ้างัดกลยุทธให้ ปชช. เข้าปรับโครงสร้างหนี้เก่า ด้วยการผ่อนจ่ายตามกำลังความสามารถ และเซ็นรับสภาพหนี้รอบบิลเดือนใหม่จะต้องจ่ายตามระยะเวลากำหนด เพื่อผ่อนชำระหนี้เก่า และไม่สร้างหนี้ใหม่

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตรัง ซึ่งรับผิดชอบผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 7 อำเภอของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.เมือง, อ.กันตัง, อ.สิเกา, อ.นาโยง , อ.ย่านตาขาว , อ.ปะเหลียน และ อ.หาดสำราญ ยกเว้น อ.ห้วยยอด ,อ.รัษฎา และ อ.วังวิเศษ ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้า อ.ห้วยยอด พบว่าประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาจ่ายเงินค่าไฟฟ้า

โดยบางรายเดินทางมาจ่ายตามกำหนดรอบบิลปกติของเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 ไม่มีการค้างจ่าย แต่บางส่วนซึ่งไม่ได้ดำเนินการขอผ่อนชำระ ยอมรับว่าเดินทางมาจ่ายค่าไฟของเก่าที่ยังค้างอยู่ตั้งแต่ 2 -4 บิลเดือน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือยกมิเตอร์กลับ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งใหม่เป็นเงิน 107 บาท โดยทุกรายที่เดินทางมาจ่ายค่าไฟ ต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าไฟแพงขึ้นมาก และห่วงกังวลในรอบบินเดือนกันยายนที่กำลังจะได้รับ ยอดค่าไฟน่าจะมากกว่าเดิม

 

นายชำนิ จำปา รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตรัง กล่าวว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตรัง รวมจำนวนกว่า 90,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.เมือง,อ.กันตัง, อ.สิเกา,อ.นาโยง, อ.ย่านตาขาว ,อ.ปะเหลียน และอ.หาดสำราญ ยกเว้น อ.ห้วยยอด ,อ.รัษฎา และอ.วังวิเศษ

"ค่าไฟฟ้า" ปมร้อน "ค่า FT" ผงะตรัง 1.5 หมื่นคน เป็นหนี้ค้างค่าไฟรวมยอด 23 ล้าน

โดยในจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 90,000 รายนี้ พบว่ากว่า 15,000 ราย หรือประมาณ 15% ค้างจ่ายค่าไฟ ยอดหนี้รวมกว่า 23 ล้านบาท ทั้งประเภทบ้านพักอาศัย ธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ในจำนวนนี้ประมาณ 50% พบผิดนัดการผ่อนชำระ ระบบงานเลยต้องสั่งงดใช้ไฟ หรือมีการยกมิเตอร์ไฟฟ้ากลับไปเก็บไว้ที่สำนักงาน

และพบบางรายค้างนานสุดรวมกว่า 20 บิลเดือน หรือประมาณ 2 ปี ยอดรวมนับแสนบาท ยอดรวมถูกฟ้องร้องจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งสถานการณ์การติดค้างชำระค่าไฟฟ้านั้น ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จ.ตรัง แต่เป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศ นับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางการไฟฟ้าได้ออกแผนการจัดการหนี้ดังกล่าว ด้วยการให้ประชาชนผ่อนชำระกับการไฟฟ้าตามกำลังความสามารถของประชาชนแต่ละราย โดยประชาชนต้องเดินทางเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งการผ่อนชำระค่าไฟค้างเก่าตามกำลังความสามารถของแต่ละราย และเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ โดยต้องจ่ายค่าไฟเดือนใหม่ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้หนี้เก่าหมดไป และหนี้ใหม่ก็จะไม่เกิด และให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารจะได้สะดวก ซึ่งในการงดจ่ายไฟของลูกค้าแต่ละรายทางการไฟฟ้าให้โอกาสประชาชนหลายครั้ง แต่ขอให้เดินทางเข้าพบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอผ่อนผันได้

แต่หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงผ่อนผัน ก็จำเป็นในการงดจ่ายไฟ เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศขณะนี้ยอดความสามารถในการชำระค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงเป็นหนี้จำนวนมาก และอนาคตคิดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร เชื่อว่าจะมียอดหนี้ค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอีกมาก ด้านไฟฟ้าเองก็มีภาระเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของจ้างผู้รับจ้าง ในการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง ในการทำเอกสารประกอบการฟ้องร้อง เอกสารประกอบการงดจ่ายไฟ ซึ่งที่อยู่ในระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดีส่วนใหญ่เป็นยอดเงินสูงๆ ก็จำนวนหลายล้าน และอยู่ในระหว่างบังคับคดีก็หลายราย

"ค่าไฟฟ้า" ปมร้อน "ค่า FT" ผงะตรัง 1.5 หมื่นคน เป็นหนี้ค้างค่าไฟรวมยอด 23 ล้าน

อย่างไรก็ตาม ในการปรับขึ้นค่า FT ใหม่นั้น ทางการไฟฟ้าก็จะมีส่วนลดให้แก่ประชาชนใน รอบบิลเดือนกันยายน -ธันวาคม 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ดังนี้

1.กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า FT เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

2.กรณีใช้ไฟฟ้า 301 -350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า FT เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

3.กรณีใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า FT เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

4.กรณีใช้ไฟฟ้า 401 - 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า FT เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง สำหรับกรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้รับส่วนลดค่า FT