ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 ซึ่งใกล้จะถึงวันลงทะเบียนเต็มทีแล้ว ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวมมาให้ทุกช่องทางลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์ และ Walk in เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดสิทธิ์

ความคืบหน้า การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 ซึ่งใกล้จะถึงวันลงทะเบียนเต็มทีแล้ว ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวมมาให้ทุกช่องทางลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์ และการเดินทางไปด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดสิทธิ์ก่อนถึงวันจริงในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

- รับสมัคร! เด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไทม์ไลน์ลงทะเบียน ช่องทาง ประกาศผล ยืนยันตัวตน ครบจบ

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทำอย่างไร? หากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ ดูเลย

 

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน 2565" รอบใหม่ กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ และให้ยืนยันตัวตนในช่วงเดือนมกราคม 2566 

ส่วนการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ได้วันไหนนั้น ทาง กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไปในภายหลัง

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 • บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)  *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก)
 2. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th (คลิก)

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

 

กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเดินทางเพื่อลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

 

CR กระทรวงการคลัง