รับสมัคร! เด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65

รับสมัคร! เด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65

ข่าวดี! รับเด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 65 เงินเดือน 15,000 บาท เช็กเลยเงื่อนไขและคุณสมบัติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการคลังจับมือร่วมกับ 47 หน่วยงานรัฐ เตรียมรับ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน ปี 2565 และตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565 จึงเตรียมตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่

 

 

ทั้งนี้ยังมี ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย กระจายไปในแต่ละกลุ่มลูกค้า เมื่อลงทะเบียนแล้ว คลังจะทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับภารกิจ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน ดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ปวช. ปวส. ผู้ว่างงาน มาช่วยงานชั่วคราว รับเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อช่วยดูแลเรื่องระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วนับหมื่นราย เนื่องจากช่วงลงทะเบียนจะมีประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามจำนวนมาก

 

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้

 

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

 

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลาประมาณ 45 วัน โดยช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

 

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
  • ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
  • เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
  • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
  • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
  • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
  • เป็นบุคคลที่ สนจ./สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้


สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 

และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร , สำนักงานเมืองพัทยา , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งจุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง

 

สามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 

รับสมัคร! เด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65

 

รับสมัคร! เด็กจบใหม่ - ว่างงาน ช่วยงาน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 65