รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (19 สิงหาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย)  (19 สิงหาคม 2565)

ข้าวขาว 5% 1380-1400 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1410-1420 ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 1900-2100 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 1950-2200

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย)  (19 สิงหาคม 2565)