ธอส.ออก 7มาตรการ​ บรรเทาผลกระทบ 'มู่หลาน'​

ธอส.ระบุ​ ในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน​ ธอส.ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2565​ อาทิ​ ลดเงินงวด 50% จากเงินงวดปกติ

 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ฉัตรชัย ศิริไล​ ระบุ​ ในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน​ ธอส.ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2565​ อาทิ​ ลดเงินงวด 50% จากเงินงวดปกติ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน /ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก และประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 6 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด