ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 60.75 สงขลา 60.50 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.95 สงขลา 60.70 น้ำยางข้น 60% (ก.ย.) กรุงเทพฯ 39.30 สงขลา 39.05 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.50 สงขลา 39.25

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565