ครม.ตั้ง "กีรติ รัชโน" ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

ครม.ตั้ง "กีรติ รัชโน" ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

ครม.ตั้ง "กีรติ" จากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนปลัดกระทรวงคนเก่าที่เกษียณอายุ 30 ก.ย.2565

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์   ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่่ 30 ก.ย.นี้ 

สำหรับประวัติของ นายกีรติ รัชโน  อายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Business Administration U.S.IU. ปริญญาโท Master of Public Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 

พ.ศ.2562 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

พ.ศ. 2561 - 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2559 - 2562 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ

พ.ศ. 2554 - 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ

พ.ศ. 2553 - 2554 ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนา ระบบบริหาร

ปี 2554-56 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าข้อตกลง

ปี 2556-59 เป็นผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

ปี 2559-61 เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ปี 2562 เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  

ช่วงปลายปี 2564 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้นายกีรติ ยังมีอายุราชการเหลือ 5 ปี 

 

 

นอกจากนี้นายกีรติยังผ่านการการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 79 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งนายกีรติ ซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ เหนือความคาดหมาย จากที่คาดไว้ว่า ผู้ที่เป็นแคนนิเดทที่ดำรงตำแหน่งระดับอธิบดี โดยแฉพาะนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการคาดหมายไว้ว่าไม่คนใดคนหนึ่งน่าจะได้ขึ้นเป็นปลัดพาณิชย์เนื่องจากมีความอาวุโสมากกว่าและเหลืออายุราชการไม่กี่ปีเท่านั้น