ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.ให้คลังค้ำเงินกู้กองทุนน้ำมันฯวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้าน

ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.ให้คลังค้ำเงินกู้กองทุนน้ำมันฯวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้าน

ครม. ถกวาระลับไฟเขียว ออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้กองทุนน้ำมันวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท แก้ปัญหาสถาบันการเงินไม่ให้กองทุนน้ำมันกู้เงิน

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16 ส.ค.) เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ได้พิจารณาเห็นชอบ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงิน ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เสนอโดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน โดยวาระดังกล่าวนี้เป็นการพิจารณาเป็นวาระลับ 

โดยการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท โดยให้สงสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นหน่วยงานในการหาแหล่งเงินกู้และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน 

ปัจจุบันสถาฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กองทุนสุทธิ โดยรวมติดลบ 117,394 ล้านบาท แบ่งเป็น  หนี้ในส่วนของน้ำมัน ติดลบ 76,518 ล้านบาท และ LPG ติดลบ 40,876 ล้านบาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียและยูเครนทำให้การอุดหนุนราคาพลังงานในช่วง 4 เดือน ที่ผ่านมา (มี.ค.-มิ.ย.) กองทุนน้ำมันอุดหนุนติดลบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 ล้านบาท และทำให้สถานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 3 ก.ค.2565 ติดลบ 107,601 ล้านบาท

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงพลังงานประเมินว่าหากไม่มีการเพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมัน หรือยังคงอุดหนุนราคาพลังงานในระดับปัจจุบันจะทำให้กองทุนติดลบ 200,000 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2565

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอเข้ามาเป็นวาระลับ

“หลังจากผ่านครม.ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดูตามขั้นตอน จากนั้นจึงเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วจึงมีผล ซึ่งในช่วงระหว่างขั้นตอนการพิจารณานี้ กองทุนน้ำมันฯ ก็คงยังไม่กล้ากู้ เพราะต้องรอขั้นตอนสภาก่อน โดยได้คุยกันก่อนแล้วว่า ไม่ต้องรีบร้อนกู้ และไม่จำเป้นต้องใช้มากขนาดนั้น ส่วนวงเงินเท่าไหร่นั้นขอให้กระทรวงการคลังชี้แจงดีกว่า”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการประชุมครม. ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องดังกล่าวกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสั้น ๆ ว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และขอให้สอบถามกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่วนเรื่องนี้จะเป็นภาระงบประมาณแค่ไหนนั้น รมว.คลัง ย้ำคำเดิมว่า ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน
 

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานดำเนินการตามแผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit line ให้กองทุนน้ำมันนำไปชดเชยราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 พ.ย.2564

ในขณะที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2566 โดยได้หารือทุกหน่วยงานที่มีแผนการก่อหนี้ เพื่อขอรับทราบรายละเอียดการกู้เงิน ซึ่งจะพิจารณาว่าแต่ละแห่งกู้เงินได้เท่าใดเพื่อไม่ให้เกินกรอบหนี้สาธารณะ