ปรับขึ้น "ราคาไข่ไก่" แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ปรับขึ้น "ราคาไข่ไก่" แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับ "ราคาไข่ไก่" คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง (30 ฟอง) จาก 3.50 บาท เป็น 3.60 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด แจ้งปรับ "ราคาไข่ไก่" คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง (30 ฟอง) จาก 3.50 บาท เป็น 3.60 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เรื่อง แจ้งราคาแนะนำ "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์ม

เครือข่ายสหกรณ์ฯ ขอแจ้งราคาแนะนำ "ไข่ไก่" คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 17 สิงหาคม 2565 "ราคาไข่ไก่" แนะนำคละอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้ นับว่าเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ไข่ไก่คละและไข่ไก่เบอร์ทุกเบอร์ ปรับขึ้นอีก 3 บาท/แผง 30 ฟอง

 

ปรับขึ้น "ราคาไข่ไก่" แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์