สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพด ถั่วเหลืองและข้าวเพิ่มขึ้น ปลาป่นราคาลดลง สุกรราคาทรงตัว ไก่เนื้อราคายืนอ่อนและไข่ไก่ราคายืนแข็ง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับขึ้นจากหาบละ 711 บาท เป็นหาบละ 729 บาท เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอตัว

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 591.5 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานการประเมินคุณภาพข้าวโพดสหรัฐฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) อยู่ที่ 61% เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและส่งผลดีต่อพืช ขณะที่กระทรวงเกษตรประเทศบราซิล รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดรุ่นสอง อยู่ที่ 71% เร็วกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เบาบาง ด้านอุปสงค์ สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 1.04 ล้านบาร์เรลต่อวัน และปริมาณเอทานอลในคลังสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

         กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.90 บาท สภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งอเมริกาเริ่มมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ภาพรวมยังคงร้อนและแห้งแล้ง คาดการณ์ผลผลิตยังคงปรับลดลง ส่วนสต็อกในแต่ละประเทศมีปริมาณไม่สูงมาก              

 

 

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,403.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 431.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวลดลง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินคุณภาพถั่วเหลืองที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 59% เป็น 60% และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านสภาพอากาศโซนที่จะได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยในช่วงนี้จะเป็นโซนฝั่งตะวันตก แต่ฝั่งพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองหลักแถบบริเวณมิตเวสต์ (US Midwest) คาดการณ์ว่าจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อพืช ด้านอุปสงค์ ตัวเลขรายงาน USDA Fats and Oils report จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crushing) ประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 174.08 ล้านบุชเชล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าแต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ 168.4 ล้านบุชเชล

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาลดลง

           ขณะนี้เป็นช่วงพักของตลาดหลังการจับปลาของประเทศเปรูฤดูกาลแรกของปีนี้ได้สิ้นสุดลง โดยฤดูกาลใหม่คาดว่าจะเริ่มขึ้นอีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ประเทศจีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมายังสูง ส่วนปริมาณสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลง ขณะที่ปลาป่นจากเปรูเริ่มทยอยถึงประเทศจีนแล้ว ส่งผลให้ราคาปลาป่นปรับลดลง 1 บาททุกเบอร์ แต่โดยรวมยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูง

          โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 51.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 45.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 43.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42.20 บาท

 

 

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 42.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 41.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.20 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          ตลาดซื้อขายข้าวในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 424 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 435 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 393 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,420 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,280 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

         สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยสมาคมฯ ขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การบริโภคยังคงได้ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

        สัปดาห์หน้าคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิต Pig Board จะมีการพิจารณาต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 3/2565 โดยน้ำหนักยังคงอยู่ที่ต้นทุนพันธุ์สุกร วัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าพลังงาน และอัตราการสูญเสียจากการเลี้ยง

        ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน
 

           ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท โดยสภาวะอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจับจ่ายชะลอตัวลง 

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง

          เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำ "ไข่ไก่" คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว


-----------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]