ลุ้น”จุรินทร์”เสนอชื่อปลัดพาณิชย์คนใหม่ ให้ครม.เห็นชอบ

ลุ้น”จุรินทร์”เสนอชื่อปลัดพาณิชย์คนใหม่ ให้ครม.เห็นชอบ

ลุ้น”จุรินทร์”เสนอชื่อปลัดพาณิชย์คนใหม่ ให้ครม.เห็นชอบ “ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ “ มาแรง ตัวเต็งนั่งเก้าอี้ แต่”ทศพล”อาจเบียดแซงทางโค้ง

30 ก.ย.ถือเป็นวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งตำแหน่งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในทุกๆปีของทุกๆกระทรวงก็คือ ตำแหน่งปลัดกระทรวง ที่เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานราชการนั้นๆ ว่า” ใคร” จะมานั่งในตำแหน่งนี้แทนปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการ โดยตำแหน่ง”ปลัดกระทรวง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นจะเป็นผู้เสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวง” แทนปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 65  ไปแล้ว อาทิ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เป็น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่  นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โยกข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ต้องแต่งตั้ง”ปลัดคนใหม่” แทนนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์” คนปัจจุบัน ที่ดำรงตำแหน่งมา 4 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.65 นี้ ซึ่งขณะนี้ข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ต่างลุ้นกันว่า  “ใคร” จะก้าวขึ้นมาเป็น “ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่”

เมื่อโฟกัสลงไปดูพบว่า แคนดิเดตที่มีโอกาสเป็น”ปลัดกระทรวงพาณิชย์” มีอธิบดี 6 กรมและอีก 1 หน่วยงานในต่างประเทศไล่เลียงกันมาตั้งแต่นาย “นายทศพล ทังสุบุตร” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “นางสาวพิมพ์ชนก พิตต์ฟิลด์” เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) “นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม” อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์” อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม” อธิบดีกรมการค้าภายใน และ “นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์” ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 

โดยในแต่ละคนก็มีความเหมาะสมกับการเป็นปลัดกระทรวง เพราะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงผ่านงานมามาก แต่หากดูอายุราชการแต่ละคนก็มีอายุราชการแตกต่างกัน โดยนายทศพล” มีอายุราชการเหลืออีก 1 ปี “นางอรมน” เหลืออายุราชการอีก 7 ปี “นายวุฒิไกร” เหลืออายุราชการอีก 4 ปี และ “นายภูสิต” เหลืออายุราชการอีก 2 ปี “นายวัฒนศักย์” เพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน  และยังเหลืออายุราชการอีกเป็น 10 ปี 

ขณะที่นางสาวพิมพ์ชนก พิตต์ฟิลด์ ที่เพิ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ก็น่าจะนั่งอยู่เก้าอี้เดิม ส่วน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์” ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) มีอายุราชการ เหลืออีก 5 ปี ก็น่าจะถูกโยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอื่น

ดูแล้วบุคคลที่น่าจะอยู่ในไลน์”ปลัดคนใหม่”ก็น่าจะเป็น 4 คน  “นายทศพล-นางอรมน-นายวุฒิไกร-นายภูสิต” แต่ที่โดดเด่นและถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็มีเพียง 2 คนคือ นายทศพล และนายภูสิต  แต่ในเวลานี้ “นายภูสิต” น่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะ “เข้าวิน” โดยที่ผ่านมาก็ทำงานเข้าตา”จุรินทร์”ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะการผลักดันตัวเลขการส่งออก   ส่วนนายทศพล มีกระแสข่าวแว่วว่าอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม”นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์”จะเป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้”ปลัดพาณิชย์”คนใหม่หรือไม่ หรือ”ใคร”จะเบียดแซงทางโค้ง ก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ”จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ “ ที่จะพิจารณาและเสนอชื่อให้ครม.เห็นชอบ  ซึ่งคงต้องจับตาว่า ในการประชุมครม.วันนี้ (16 ส.ค.65 ) นายจุรินทร์ จะเสนอชื่อปลัดพาณิชย์คนใหม่หรือไม่  หรือต้องร้องเพลง”รอ”ไปก่อน