เปิดแล้ว! ต่อใบขับขี่วันเสาร์​ ช่วง ส.ค.- ก.ย. นี้

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน นี้​ สำนักงานขนส่งได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก​ จิรุตม์ วิศาลจิตร  ระบุ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน นี้​ สำนักงานขนส่งได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.รองรับความต้องการของประชาชน​  ​โดยให้บริการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัด และสาขาในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์