สมาคมเมตาเวิร์สไทย คาดอุตสาหกรรมฯในไทยแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ ใน 4 ปี

สมาคมเมตาเวิร์สไทย คาดอุตสาหกรรมฯในไทยแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ ใน 4 ปี

สมาคมเมตาเวิร์สไทยเผยอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ภายใน 4 ปีข้างหน้า มูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีเดียวกันและเชื่อมโยงเมตาเวิร์สในระดับโลก

นายนที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย  กล่าวว่า สมาคมจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในต่างประเทศที่มีการจับมือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน

​นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะนำเรื่องของเมตาเวิร์สมาใช้แอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ลงทุนโดยสมาคม จะทำการตรวจสอบ และเข้มงวดกับสมาชิกในการนำชื่อของสมาคมไปอ้างต่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

และที่สำคัญคือ สมาคมจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สไทยมีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิด Synergy เพื่อที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยออกไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเมตาเวิร์สในต่างประเทศ

​ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นผู้สร้างเมตาเวิร์สจำนวน 14 ราย ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้มีรวมกันกว่าหนึ่งร้อยรายขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิต 3D กลุ่ม Sound Engineer กลุ่มโปรแกรมเมอร์ กลุ่มผู้ผลิตเกม กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกลุ่ม NFT Artist ฯลฯ ซึ่งสมาคมจะเปิดรับให้ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของไทยต่อไปโดยคาดว่าปีนี้จะมีสมาชิกสามัญ และวิสามัญกว่าหนึ่งร้อยราย

สมาคมยังได้รับเกียรติจากคุณวิชัย ทองแตง มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมรวมถึงผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมอย่างเช่น คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด,คุณโดม เจริญยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด 

​นายนที ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมูลค่าทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สทั่วโลก จากตัวเลขคาดการณ์ของ NASDAQ มีโอกาสแตะระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ดูไบตั้งเป้าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากเมตาเวิร์สให้ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนประเทศไทยคาดว่าถึงเวลานี้มูลค่าธุรกิจได้แตะระดับ 1,000 ล้านบาทแล้วและคาดว่าภายใน 4 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ ได้ในที่สุด และยังเป็นส่วนหนึ่งของการหนุนให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโตจากการที่มีผู้มีส่วนร่วมในอีโคซิสเต็มที่หลากหลาย

​“อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีให้ไปในทิศทางเดียวกันหากในอนาคตประเทศไทย จะมีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สจำนวนมากก็น่าจะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งแนวทางนี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เราอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน"

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์