ดีมันนี่ - คลาวดี - สสว. MOU หนุน MSME ไทย ใช้แพลตฟอร์มโอนเงินข้ามประเทศ

ดีมันนี่ - คลาวดี - สสว. MOU หนุน MSME ไทย ใช้แพลตฟอร์มโอนเงินข้ามประเทศ

"ดีมันนี่" และ "คลาวดี เทเลคอม" ร่วมลงนามข้อตกลงกับ "สสว." สนับสนุน ผู้ประกอบการ MSME ใช้แพลตฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ ดันรายได้เพิ่ม

นายอัศวิน พละพงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ เปิดเผยว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมถูกลง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทำกำไรในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัว และดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและหาโอกาสในการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งทุน" 

การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ตอบโจทย์พันธกิจของ สสว. ในด้านการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ให้สามารถเติบโต และแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และยกระดับธุรกิจให้กับ MSME

โดยโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันให้ MSME เติบโตเข้มแข็งอย่างมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของ MSME หลังภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ปัจจุบัน สสว. มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกว่า 3,105,096 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากกว่า 19 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก การผลิต ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การก่อสร้างอาคาร กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ MSME ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

สำหรับ ผู้ประกอบการ MSME ถือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME กลับมาดำเนินธุรกิจรวมถึงการขยายกิจการ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ จึงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย

ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ ด้วยการมอบให้สิทธิประโยชน์ แก่สมาชิก สสว. ในการใช้บริการโอนเงินแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก สสว. ประเภทบุคคล 6 ครั้ง และ ประเภทธุรกิจ 6 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถใช้บริการโอนเงินกับทางดีมันนี่อย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็งค่าธรรมเนียมต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก ง่าย และปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศได้สูงสุดถึง 8% รวมถึงให้สิทธิพิเศษในการใช้ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมกับ สสว. ในการให้ความรู้ในประเด็นที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ไทยอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับสิทธิประโยชน์ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้
1. ประเภทบุคคล (P) โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัท จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.
2. ประเภทธุรกิจ (B) MSME ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัท จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.


ซึ่งสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทสามารถโอนเงินจากประเทศไทย (Outbound) โดยมีการรับประกันระยะเวลาในการโอนภายในหนึ่งวันทำการ บริการนี้จะสามารถโอนเงินไปได้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต


นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้   ระบบการสื่อสารองค์กรของบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด ให้ทดลองใช้บริการ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์

ในสถานการณ์ที่ทุกคนจำเป็นจะต้อง Work from Home หรือต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งกับลูกค้าภายนอก และพนักงานภายใน ซึ่งระบบ Voice Communication on Cloud จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุด ซึ่งระบบ Cloud PBX จาก คลาวดีจะนำระบบโทรศัพท์ของออฟฟิศขึ้นไปอยู่บน Cloud เมื่อมีลูกค้าติดต่อผ่านทางเบอร์ติดต่อของบริษัท พนักงานจะสามารถรับสายได้ทันทีเสมือนว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย

นอกจากดีมันนี่จะให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนั้น ขณะนี้ ภาคอุตสาหกรรมการเงินของเรายังมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้นำนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกใหม่ในยุคเว็บ 3.0 (Web 3.0)  ตลอดจนบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่าง Decentralized Apps หรือ DApps เพื่อการเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งดีมันนี่กำลังเร่งสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นโซลูชัน เสมือนการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบการเงินในปัจจุบันและระบบการเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเข้ารหัส (Crypto) และเหรียญดิจิทัลชนิดอื่นๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมซื้อขายกันอยู่บนบล็อกเชนในขณะนี้  

นอกจากนี้ ดีมันนี่กำลังพัฒนาขีดความสามารถของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ E-Wallet เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อระบบเดิมกับระบบใหม่ ให้ลูกค้าสามารถทำสิ่งเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้วให้สะดวกสบายมากกว่าแบบไร้รอยต่อ ทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต สำหรับการร่วมมือกับ สสว. ครั้งนี้ ดีมันนี่ยังมอบโค้ดส่วนลดพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ภายใต้ สสว. ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สสว. หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้” 
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์