CHG - กำไรปกติ 2Q ลดลงตามรายได้เกี่ยวกับโควิด

CHG - กำไรปกติ 2Q ลดลงตามรายได้เกี่ยวกับโควิด

กำไรจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 52% yoy แต่ลดลง 35% qoq เป็น 878 ล้านบาท  ผลประกอบการดีกว่าประมาณการของเรา (เพราะอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าคาด) แต่ใกล้เคียง consensus

โดยกำไรในงวด 6M22 อยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท (+170% yoy) คิดเป็น 76% ของประมาณการกำไรปี FY22F ของเรา เราจะทบทวนประมาณการของเราหลังประชุมนักวิเคราะห์

 

รายได้ลดลงจากรายได้เกี่ยวกับโควิดลดลง 

รายได้ลดลง 22% qoq เหลือ 2.8 พันล้านบาท เนื่องจากรายได้เกี่ยวกับโควิดลดลง 42% เหลือ 1.2 พันล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนรายได้เกี่ยวกับโควิดลดลงเหลือ 41% ของรายได้รวมจาก 54% ใน 1Q เพราะมีการปรับลดราคาเบิกจ่ายค่ารักษาลง, ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรง และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงใน 2Q22 

 

อัตรากำไรลดลงเนื่องจากการประหยัดต่อขนาดลดลง

อัตรากำไรของ CHG ลดลง โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 46.2% ใน 2Q จาก 52.3% ใน 1Q ในขณะที่ EBITDA margin ลดลงเหลือ 44.2% จาก 51.1% และอัตรากำไรสุทธิ (net profit margin)  เหลือ 31.5% จาก 38% ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารและการขาย/รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 8% จาก 5.7% ทั้งนี้เนื่องจากการปรับลดราคาเบิกจ่ายค่ารักษาและการประหยัดต่อขนาดลดลง  

 

 

 

 

คงคำแนะนำถือ 

เราคาดว่ากำไรของ CHG จะลดลงใน 3Q และ 4Q ของปีนี้ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิดลดลง และการปรับลดราคาเบิกจ่ายค่ารักษาโควิลง ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังพิจารณายกเลิกระบบการักษาแบบ hospitel และการกักตัวที่บ้าน (home isolation) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน โดยคาดว่าสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการตาม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้อัตรากำไรและกำไรของบริษัทลดลง