เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

บทวิเคราะห์ตลาดเวียดนาม ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวถึง 7% ในปี 2024 และยังมีประชากรกว่า 98 ล้านคน ถือเป็นโอกาสทอง สำหรับนักธุรกิจไทยที่จะมุ่งสู่ตลาดเวียดนามเพื่อขยายการเติบโตในอนาคต

ปัจจุบันประเทศเวียดนาม ถือเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะขยายตัวถึง 7% ในปี 2024 และขยับสูงขึ้น ถือเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยที่จะมุ่งสู่ตลาดเวียดนามเพื่อขยายการเติบโตในอนาคต

ในงานสัมมนา The Bridge Forum Vietnam Market Insights ได้นำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยพร้อมบุกตลาดเวียดนาม

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

บทวิเคราะห์ ภาพรวมตลาดเวียดนามที่น่าสนใจ

แคสเปอร์ เสริมสุขสัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEA Bridge เผยว่า ภายในปี 2030 อาเซียนจะเป็นตลาดอันดับที่ 4 ของโลก ด้วยประชากรมากกว่า 720 ล้านคน ซึ่งประเทศเวียดนามมีประชากรทั้งหมด 98 ล้านคน อายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี ถือว่าชาวเวียดนามอายุยังน้อยสามารถที่จะพัฒนาได้อีกไกล สิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ที่ชาวเวียดนามสนใจมาเที่ยวอีกด้วย

ธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ เวียดนาม เสริมว่า แผนของเวียดนามวางไว้ว่าภายในปี 2045 จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คนในประเทศจึงเริ่มมีกำลังซื้อ โดยจะเพิ่มขึ้นถึง 50 ล้านคน ในปี 2035 โดยมี 3 เสาหลักที่เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่ 

 • Strict Enforcement of Law กฎหมายที่เข้มงวด ทำให้คนเป็นระเบียบและไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในสังคม
 • Human Resources ทรัพยากรมนุษย์เข้มแข็งมาก มีความพยายามและทำงานหนัก
 • Government การปกครองของเวียดนาม มีการมองโอกาสก้าวหน้า สร้างความเจริญ ทำให้ประชากรอยู่ดีกินดี และทำให้ต่างชาติสนใจมาลงทุน

โอกาสลงทุนในเวียดนาม

วิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แชร์มุมมองจากประสบการณ์การทำงานที่ประเทศเวียดนามว่า ตลาดเวียดนามน่าสนใจเป็นอันดับที่ 2 รองจากพม่า เนื่องจากตลาดเวียดนามมีการแข่งขันและความท้าทายสูง มีคู่แข่งต่างชาติเยอะ เวียดนามจึงใช้มาตราการกีดกันภาษีมากที่สุดในอาเซียน ทำให้กระบวนการนำเข้าซับซ้อน 

ทั้งนี้ คนเวียดนามมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในการลงทุนของไทย จึงควรนำวัฒนธรรมไทยมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากคนเวียดนามชอบความเป็นไทย ซึ่งประเทศไทยมีความสามารถด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการเกษตร ต้องใช้จุดเด่นเหล่านี้มาเป็นจุดขาย สร้าง Benefit และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

ปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เสริมว่า ประเทศเวียดนามมีพรรคการเมืองเดียว เป็นการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ สื่อต่าง ๆ จึงถูกควบคุมโดยรัฐบาล การจะลงทุนในจังหวัดใดต้องดูให้ดี นอกจากนี้เวียดนามมีกฎหมายเยอะมาก ต้องทำความเข้าใจ รวมถึงควรสร้างความสัมพันธ์กับคนเวียดนามแบบ Casual ด้วย ต้องสร้างตัวตน ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง และวางตัวให้เป็นมืออาชีพ

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

พฤติกรรมของผู้บริโภคเวียดนาม

ธนียา ฟูเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ได้ให้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเวียดนาม ดังนี้

 • ภาคเหนือ มี Loyalty กับแบรนด์สูง
 • ภาคกลาง มีแนวโน้มคล้อยตามสูง
 • ภาคใต้ พร้อมจะทดลองสินค้าใหม่ ๆ ตามคุณภาพและความน่าสนใจ
 • คนเวียดนามยุคใหม่เข้าถึงได้ด้วยสื่อดิจิทัล

กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลในประเทศไทย เผยโซเชียลเทรนด์ (Social Trends) ในประเทศเวียดนาม ที่น่าสนใจ

 • 8 ใน 10 ของคนเวียดนามเล่น Internet และใช้ Social Media
 • คนเวียดนามกว่าครึ่งชอบ Shopping Online 
 • E-Commerce Industry ของเวียดนามกำลังเติบโต
 • ผู้บริโภคชาวดิจิทัล (Digital Consumer) ไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไร หรือมองหาอะไรเฉพาะเจาะจง และมีการ Shopping Online ผ่าน Social Media Platform อย่าง Facebook และ TikTok 
 • คนเวียดนามมี Social Trend Cycle ประจำปี เช่น เดือนมกราคม Lunar New Year เดือนมีนาคม Happy Women’s Day, เดือนกันยายน Back to School, Mid Autumn เป็นต้น
 • ภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องทำความเข้าใจกับภาษาท้องถิ่น หรือ Slang Meme เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคท้องถิ่น (Local Consumer)

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อคนเวียดนาม

กฤษฎา ตั้งกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด เล่าถึงเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้จากการทำแพลตฟอร์มออนไลน์ Nghien Thai (เหงียนไทย) ที่เวียดนาม 

คอนเทนต์ที่คนเวียดนามสนใจมากที่สุด

 • อาหาร 
 • สินค้าของไทย
 • วัฒนธรรม
 • ท่องเที่ยว

รูปแบบเนื้อหาที่โดนใจ
ความสนุก  ความตลก ชวนคุย สร้างคอมมูนิตี้ หรือพื้นที่พูดคุย เปิดโอกาสให้พูดคุย สร้าง Engagement ร่วมกัน เช่น มาเมืองไทยอยากทำอะไร?

เข้าถึงคนเวียดนามด้วยกลยุทธ์ Localization

 • Localize ใช้ภาษาเวียดนามได้อย่างกลมกลืน เป็นธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของคนเวียดนามด้วยการใช้ Slang Meme
 • Local Team มีทีมงานเป็นคนเวียดนาม สามารถให้ Insights ที่แท้จริงได้ดี
 • Long Term สร้างคอนเทนต์โดยหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคนไทยและคนเวียดนาม รวมถึงการสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันผ่านคอนเทนต์ ที่สำคัญต้องทำให้เกิด Success Case ให้ได้

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

นอกจากนี้ ผศ.ดร. มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมองและการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร โดยก่อนทำธุรกิจควรวิเคราะห์ตลาด ทั้งในมุมของความต้องการลูกค้า และสิ่งที่แบรนด์สามารถตอบโจทย์ลูกค้า รวมทั้งศึกษาคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดเพื่อหา Winning Zone

อรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด  Nghien Thai (เหงียนไทย) เสริมเรื่องกลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนเวียดนามต้องศึกษาและเข้าถึงข้อมูล Insights เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ที่สำคัญต้อง Keep it simple

เปิดบทวิเคราะห์ เจาะตลาดเวียดนาม โอกาสทองธุรกิจไทย ซื้อใจลูกค้า 98 ล้านคน

 


อ้างอิง : งาน The Bridge Forum Vietnam Market Insights