พิพัฒน์ หนุน ‘กาสิโนถูกกฎหมาย’ กระตุ้นจ้างงานหลักหมื่น เสริมแกร่งเที่ยวไทย

พิพัฒน์ หนุน ‘กาสิโนถูกกฎหมาย’ กระตุ้นจ้างงานหลักหมื่น เสริมแกร่งเที่ยวไทย

'พิพัฒน์' รมว.แรงงาน หนุน 'กาสิโนถูกกฎหมาย' ชี้กระตุ้นจ้างงานหลักหมื่น ตั้งในพื้นที่เหมาะสม สามารถอัดกำลังคนเข้า 'เมืองรอง' เสริมแกร่งภาคท่องเที่ยวไทยได้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเปิดเผยถึงการผลักดันการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) หรือ “กาสิโนถูกกฎหมาย” เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย ว่า กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดตั้งกาสิโนถูกกฎหมายในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่จำนวนมากกว่าหมื่นตำแหน่ง

โดยประเมินว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เพิ่มเติม ยกตัวอย่าง หากมีกาสิโนเกิดขึ้น 1 แห่ง เท่ากับจะสร้างเมืองใหม่ได้อีกเมือง มีแรงงานในกาสิโนไม่น้อยกว่า 10,000 คน และประเทศไทยมี 5 ภูมิภาค หากสามารถสร้างกาสิโนได้ทั้ง 5 ภาค เท่ากับจะสร้างการจ้างแรงงานเพิ่มได้ถึง 50,000 คน อีกทั้งค่าแรงของกลุ่มแรงงานเหล่านี้จะสูงขึ้นกว่าแรงงานทั่วไป เพราะเป็นแรงงานในภาคบริการ หรือแรงงานฝีมือที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วย

“เห็นด้วยกับการสร้างสถานบันเทิงครบวงจร รวมกาสิโนด้วย ที่จะดึงเฉพาะรายใหญ่เข้ามาลงทุน เพื่อสร้างเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ เนื่องจากถือเป็นการสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ตั้งและประเทศไทยในภาพรวมด้วย แต่ต้องดูความเหมาะสมในการเลือกสร้างว่าจะเป็นพื้นที่ใด”

โดยมองว่าควรเลือกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ แต่อาจยังไม่ใช่จังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนัก เช่น เมืองรองต่างๆ เพื่อให้อัดกำลังคนเข้าไปเที่ยวมากขึ้น กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักๆ ออกมา แต่จังหวัดที่ถูกเลือกก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ

“การผลักดันการทำกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยจะเป็นโอกาสดีต่อการสร้างรายได้เข้าประเทศทั้งการใช้จ่ายและภาษี อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบันนี้ และมีเงินสีเทาหมุนเวียนอยู่จำนวนมหาศาล ส่วนตัวเห็นว่าการผลักดันควรเริ่มต้นจากเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อม เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางรองรับแล้ว โดยเฉพาะสนามบิน”

อย่างไรก็ตาม การสร้างกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย อีกแง่มุมหนึ่งก็อาจมีเสียงคัดค้าน แต่เชื่อว่ารัฐจะมีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเชิงสังคมขึ้น เช่น กำหนดให้คนไทยที่จะเข้าไปเล่นต้องมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีฐานะปานกลางถึงมั่นคง กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถเข้าไปเล่นได้ เพื่อไม่ให้คนกลุ่มเปราะบาง หรือคนมีรายได้น้อยเข้าไปเล่น

“สิ่งที่รัฐบาลจะได้จากสถานบันเทิงครบวงจร รวมกาสิโน ก็เป็นรายได้จากภาษีที่สามารถจัดเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาทิ โมเดลต้นแบบในประเทศสิงคโปร์ ที่สามารถตรวจสอบได้จริง” นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน กล่าว