ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’ นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

ทุนไทยยักษ์ใหญ่ 'เซ็นทรัล รีเทล' วางปรัชญา 'CRC Care' เป็นกรอบขับเคลื่อนธุรกิจตาม Brand Purpose ที่ชัดเจนของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง นำสู่การเติบโตและยั่งยืนเคียงข้างชาวไทยมาอย่างยาวนาน

เส้นทางธุรกิจกว่า 80 ปี ของยักษ์ใหญ่ 'เซ็นทรัล รีเทล' เดินหน้าขยายอาณาจักรค้าปลีกอย่างแข็งแกร่งครอบคลุมค้าปลีกสินค้าและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format, Multi-category and Multi Market) ทั้งในเมืองไทย เวียดนาม และอิตาลี  ภายใต้ปรัชญา 'CRC Care'  เป็นกรอบยึดขับเคลื่อนธุรกิจตาม Brand Purpose ที่ชัดเจนของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง นำสู่การเติบโตและยั่งยืนเคียงข้างชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC  กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล มุ่งสร้างอีโคซิสเต็มครบวงจร เพื่อเป็น Platform of Trust ที่ตอบโจทย์ชีวิตผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างความไว้วางใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ที่เรียกว่า  'CRC Care' ซึ่งเปรียบเสมือน Commitment  ที่จะดูแลและยกระดับทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้งระบบ

"เซ็นทรัล รีเทล มี Brand Purpose ที่ชัดเจนในการเป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ โดยมี CRC Care เป็นแกนหลักช่วยสร้างความสำเร็จให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม"

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

สำหรับ CRC Care ประกอบไปด้วย 7 มิติหลัก เริ่มจากมิติแรก 'Care for the Economy' เซ็นทรัล รีเทล มีการลงทุนขยายธุรกิจและพัฒนาโมเดลใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญทั่วไทยและกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

โดยวางยุทธศาสตร์รุก 'เมืองรอง' มุ่งยกระดับให้แข็งแกร่งเทียบเท่าเมืองหลัก ด้วยการดึงศักยภาพเมืองรองให้โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การพัฒนาทักษะแรงงาน นำสู่การเพิ่มการจับจ่ายและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตส่งผลต่อเนื่องไปสู่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

มิติที่สอง 'Care for the Customer'  ลูกค้าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล ซึ่งได้เดินหน้าพัฒนา Next-Gen Omnichannel platform ที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไร้รอยต่อ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ชอปปิงที่ดีที่สุด คุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาด แคมเปญโปรโมชัน และสิทธิพิเศษที่ตรงใจลูกค้ากว่า 20 ล้านคน ผ่าน The 1 Loyalty Platform

มิติที่สาม 'Care for the Partner' สร้างช่องทางการขายที่หลากหลายให้คู่ค้า เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสนับสนุนแบรนด์ไทยให้นำสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทั้งในประเทศเวียดนามและอิตาลี รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันแบบ  Inclusive Growth ล่าสุด เซ็นทรัล รีเทล  ได้ทำ Spin-off MEB เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้สำเร็จ ช่วยผลักดันธุรกิจ MEB ถือเป็นอีกหนึ่ง Soft power ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

มิติที่สี่ 'Care for the People' มุ่งสร้างที่ทำงานให้เป็น  'A Great Place to Work' เพื่อให้พนักงานกว่า 80,000 คน ใน 3 ประเทศ ทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ ไปพร้อมการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความโดดเด่นในแบบเฉพาะตัว สู่การเป็น 'Winning Team' ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งสร้างสังคมแห่งความหลากหลาย เท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ำในที่ทำงาน ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรผู้พิการกว่า 500 คน รวมทั้งบุคลากรสูงอายุให้มีอาชีพและรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว

มิติที่ห้า 'Care for the Community' เซ็นทรัล รีเทล  เชื่อว่า การสร้างคน คือพื้นฐานของการสร้างความยั่งยืน ดังนั้น จึงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการเดินหน้าสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต แหล่งรวมผักผลไม้ปลอดภัยจากเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบันมีกว่า 32 สาขาทั่วไทย การสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 100,000 ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งเป้าเพิ่มเป็น 5,400 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2573 

นอกจากนี้ยังได้สร้างงานให้ชุมชนและร่วมต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่าน โครงการศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  เซ็นทรัล รีเทล ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ผ่านแคมเปญ  Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถ

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

 

มิติที่หก 'Care for the Sustainability' ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งสู่การเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย ด้วยกลยุทธ์ "ReNEW” เดินหน้าสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในกลุ่มธุรกิจ ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ส่งเสริมการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า การติดตั้งตู้เย็นประหยัดพลังงาน ตลอดจนการลงทุนในนวัตกรรมสีเขียว โดยตั้งเป้าการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 50% ในปี 2573 และตั้งเป้า Net Zero หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

อีกทั้งยังส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการขยายร้านค้าสีเขียวจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก กว่า 60 แห่ง เช่น ร้าน Tops Green ตั้งเป้าเปิดเพิ่มเป็น 200 แห่ง พร้อมทั้งบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแปลงขยะเป็นปุ๋ยหรือแก๊สหุงต้มเพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ผ่านโครงการสมุยโมเดล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม จาก The Global CSR & ESG Awards 2023 

ถอดปรัชญาธุรกิจ 8 ทศวรรษ ‘CRC Care’  นำ เซ็นทรัล รีเทล โตยั่งยืนเคียงข้างคนไทย

รวมถึงยังมีการประยุกต์เศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านหลัก 3Rs และการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วกว่า 15%  ความสำเร็จในโครงการด้านความยั่งยืนเหล่านี้ ทำให้เซ็นทรัล รีเทล ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดของไทย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2023 พร้อมได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ DJSI ประจำปี 2566 ในกลุ่ม World และ Emerging Markets อีกด้วย

สำหรับ มิติที่เจ็ด 'Care for the Governance' เซ็นทรัล รีเทล บริหารงานและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลัก GRC (Governance, Risk, Compliance) บนจรรยาบรรณ 5 เรื่องคือ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าร่วมกับ CAC ที่เน้นการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งมั่นทำงานอย่างมีจริยธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝัง DNA ให้พนักงานทุกระดับทำสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณธรรม เพื่อขยายผลไปสู่สังคมต่อไป

ญนน์ ย้ำว่า "ทุกสิ่งที่ได้ทำมาภายใต้ปรัชญา CRC Care ทั้ง 7 มิติ คือ ความมุ่งมั่นที่จะทำให้เซ็นทรัล รีเทล เป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าทำทุกสิ่งและใช้อีโคซิสเต็มของเราอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เคียงข้างไปกับเซ็นทรัล รีเทล ตลอดไป"